תפריט המסעדה

*תפריט רחובות כשר (ללא בייקון, אמנטל וגבינת צ'דר)